Game

 • 91game — žaidimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sudėtinga, dinamiška vienas kitą lemiančių veiksmų sistema, kuriama žaidėjų pastangomis ir gebėjimais. atitikmenys: angl. game; play vok. Spiel, n rus. игра …

  Sporto terminų žodynas

 • 92game — žaidimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sąmoninga specialaus parengtumo žaidėjų veikla, kurios tikslas įrodyti savo pranašumą prieš varžovus laikantis visuotinai priimtų taisyklių. Pagal žaidėjų veiklos pobūdį žaidimas gali… …

  Sporto terminų žodynas

 • 93game — žaidimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sąmoninga, neproduktyvi veikla, kurios motyvas yra ne žaidimo rezultatas, o pats vyksmas; veikla nuo pasilinksminimo arba pramogos iki varžybų, kuriose pagal nusistatytas taisykles… …

  Sporto terminų žodynas

 • 94game — žaidimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Unikali savanoriškos žmogaus veiklos rūšis, turinti abipusį ryšį su kultūra, aplinka ir to laiko ekonominėmis sąlygomis, būdinga įvairaus amžiaus, lyties, rasės žmonėms. Terminas… …

  Sporto terminų žodynas

 • 95game — žaidimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vaizdingas, veiksmingas gyvenimo atspindys, sąmoninga, kryptinga veikla, atsiradusi iš darbo visuomenės raidos vyksme. Žaidimas lavina psichines ir fizines individo savybes, padeda… …

  Sporto terminų žodynas

 • 96game — A contest for success or superiority in a trial of chance, skill or endurance; in its connection with gambling, a means of playing for money or other things of value, so that the result depends more on chance than skill. James v State, 4 Okla… …

  Ballentine's law dictionary

 • 97Game — 1) A pastime, in the general sense, as Bridge, Poker 2) The specific number of points that determines the winner of a contest, as 121 points in Cribbage 3) The specific number of tricks or points that must be won in play to fulfill contract, as… …

  The official rules of card games glossary

 • 98game — see lookers on see most of the game …

  Proverbs new dictionary

 • 99Game theory — is a branch of applied mathematics that is used in the social sciences (most notably economics), biology, engineering, political science, computer science (mainly for artificial intelligence), and philosophy. Game theory attempts to… …

  Wikipedia

 • 100Game Boy Color — Atomic Purple version of the Game Boy Color. Manufacturer Nintendo …

  Wikipedia