acclivity+or+declivity

 • 1Declivity — De*cliv i*ty, n.; pl. {Declivities}. [L. declivitas, fr. declivis sloping, downhill; de + clivus a slope, a hill; akin to clinare to incline: cf. F. d[ e]clivit[ e]. See {Decline}.] 1. Deviation from a horizontal line; gradual descent of surface; …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 2Acclivity — Ac*cliv i*ty, n.; pl. {Acclivities}. [L. acclivitas, fr. acclivis, acclivus, ascending; ad + clivus a hill, slope, fr. root kli to lean. See {Lean}.] A slope or inclination of the earth, as the side of a hill, considered as ascending, in… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 3acclivity — [ə kliv′ə tē] n. pl. acclivities [L acclivitas < acclivis, uphill < ad , up + clivus, hill < IE base * k̑lei , to incline: see LEAN1] an upward slope of ground: opposed to DECLIVITY …

  English World dictionary

 • 4declivity — [dē kliv′ə tē, dikliv′ə tē] n. pl. declivities [L declivitas < declivis, a sloping downward < de , down + clivus, a slope < IE * kloiwos < base * klei , LEAN1] a downward slope or sloping, as of a hill: opposed to ACCLIVITY …

  English World dictionary

 • 5acclivity — nuokalnė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Nuožulnus kalno ar kitokios aukštumos ruožas. Gali būti mažo (5–15°), vidutinio (15–25°) ir didelio (daugiau kaip 25°) nuolydžio. atitikmenys: angl. acclivity; declivity; slope vok.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 6acclivity — šlaitas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Gruntinių hidrotechninių įrenginių, iškasų ir pylimų šoninis paviršius. atitikmenys: angl. acclivity; declivity; mountainside; slope vok. Abhang, m; Böschung, f; Hang, m rus. откос, m; …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 7acclivity — šlaitas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Kalno arba kalvos šonas. atitikmenys: angl. acclivity; declivity; mountainside; slope vok. Abhang, m; Böschung, f; Hang, m rus. откос, m; скат, m; склон, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 8acclivity — šlaitas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Slėnio šonas. atitikmenys: angl. acclivity; declivity; mountainside; slope vok. Abhang, m; Böschung, f; Hang, m rus. откос, m; скат, m; склон, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 9acclivity — šlaitas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Stogo šonas. atitikmenys: angl. acclivity; declivity; mountainside; slope vok. Abhang, m; Böschung, f; Hang, m rus. откос, m; скат, m; склон, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 10declivity — nuokalnė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Nuožulnus kalno ar kitokios aukštumos ruožas. Gali būti mažo (5–15°), vidutinio (15–25°) ir didelio (daugiau kaip 25°) nuolydžio. atitikmenys: angl. acclivity; declivity; slope vok.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas